اموزش امنیت با اکادمی ایران 123
تخفیفات شگفت انگیز

کارشناس ارشد تست نفوذ LPT

۴,۹۹۰,۰۰۰ ریال
۱۶:۰۰ساعت
۱۲

دوره ی تخصصی هکر قانونمند CEH V10 (جدید)

۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال
۲۶:۰۰ساعت
۲۳

تست نفوذ اندروید و راه های مقابله با آن

۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
۵
۲۲:۰۰ساعت
۹۹

مهندسی معکوس نرم افزار | دوره کرکینگ

۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
۳۵:۰۰ساعت
۱۵۶
دوره های تست نفوذ

دوره تست نفوذ حرفه ای CPENT

۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۱۰:۰۰ساعت
۱

کارشناس ارشد تست نفوذ LPT

۴,۹۹۰,۰۰۰ ریال
۱۶:۰۰ساعت
۱۲

دوره CHFI | بازرسی قانونی جرائم رایانه ای

۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۱۳:۲۴ساعت
۱۷

دوره ECSA تحلیل هک قانومند V10

۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۱۳:۳۸ساعت
۱۰
دوره های امنیت

دوره ی Sans SEC 450 – تحلیل اصول امنیت

۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۰۸:۰۰ساعت
۱

دوره ی Sans 503

۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال
۱۱:۴۵ساعت
۵

دوره ی Sans 504

۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۰۸:۰۰ساعت
۵
دوره های رایگان

هنوز نمی دانید از کجا شروع کنید؟

جهت دریافت مشاوره ی آموزشی رایگان در حوزه های برنامه نویسی ، تست نفوذ و امنیت عدد ۱ را به شماره زیر ارسال نمایید.
مشاوره رایگان