اموزش امنیت با اکادمی ایران 123
تخفیفات شگفت انگیز

کارشناس ارشد تست نفوذ LPT

۴,۹۹۰,۰۰۰ ریال
۱۶:۰۰ساعت
۱۴

دوره ی تخصصی هکر قانونمند CEH V11 (آخرین ورژن)

۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۰۷:۰۰ساعت
۲۹

تست نفوذ اندروید و راه های مقابله با آن

۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
۵
۲۲:۰۰ساعت
۱۰۵

مهندسی معکوس نرم افزار | دوره کرکینگ

۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
۳۵:۰۰ساعت
۱۸۶
دوره های تست نفوذ

دوره تست نفوذ حرفه ای CPENT

۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۱۰:۰۰ساعت
۲

کارشناس ارشد تست نفوذ LPT

۴,۹۹۰,۰۰۰ ریال
۱۶:۰۰ساعت
۱۴

دوره CHFI | بازرسی قانونی جرائم رایانه ای

۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۱۳:۲۴ساعت
۱۸

دوره ECSA تحلیل هک قانومند V10

۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۱۳:۳۸ساعت
۱۴
دوره های امنیت

دوره ی Sans SEC 450 – تحلیل اصول امنیت

۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۰۸:۰۰ساعت
۴

دوره ی Sans 503

۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال
۱۱:۴۵ساعت
۵

دوره ی Sans 504

۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۰۸:۰۰ساعت
۷
دوره های رایگان

هنوز نمی دانید از کجا شروع کنید؟

جهت دریافت مشاوره ی آموزشی رایگان در حوزه های برنامه نویسی ، تست نفوذ و امنیت عدد ۱ را به شماره زیر ارسال نمایید.
مشاوره رایگان