محتوای ctf

اسکریپت نهان نگاری Steghide

استگناگرافی (Steganography) یا همان نهان نگاری که در مسابقات CTF کاربرد بسیاری دارد ، به مخفی کردن اطلاعات گفته می شود. که کاربر می بایست اطلاعات را پنهان شده را استخراخ نماید تا به پرچم دست یابد. در این پست ...