امنیت در جوملا

امنیت در جوملا | پروژه ایمن سازی جوملا

شهاب شمسی
112 دقیقه
200,000 ریال
اموزش کشف باگ اکسپلویت نویسی در php

کشف باگ و اکسپلویت نویسی در PHP

شهاب شمسی
340 دقیقه
1,500,000 ریال
دوره تحلیل باگ امنیت php

تحلیل باگ و امنیت در PHP | انالیز باگ

شهاب شمسی
25 ساعت
1,500,000 ریال