تفاوت Define و Const | اموزش ثابت ها در php

تفاوت Define و Const | اموزش ثابت ها در php

تفاوت Define و Const | اموزش ثابت ها در php

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.